Uncategorized

แต่งกายชุดดำอย่างไร ให้สุภาพและถูกประเพณี

[thb_image image=”1899″ img_size=”full”]

 

กรณีการแต่งกายของพสกนิกรไทยเพื่อถวายอาลัย

ขอแนะนำวิธีการแต่งกายตามคำกล่าวของ นายธงทอง จันทรางศุ ดังนี้

 

ประเพณีการแต่งกายเพื่อไว้อาลัยของพสกนิกร

“ตามประเพณีไทยการแต่งกายของพสกนิกรไทย เพื่อไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของพระบรมวงศานุวงศ์ จะต้องสวมเสื้อผ้าสีดำ เป็นพื้นฐาน ใช้สีขาว และสีเทา สลับได้ เสื้อผ้าควรออกแบบอย่างสุภาพ ไม่มีลวดลาย ในส่วนของเครื่องแบบของหน่วยงานให้ใส่ใช้ไว้ทุกข์ได้ เพราะถือว่าเป็นรูปแแบบที่สงบ และสุภาพแล้ว

สำหรับเสื้อสีดำตราสัญลักษณ์ที่พ่อค้าแม่ค้านำมาวางขาย ก็ไม่สมควรนำมาร่วมใส่กับการไว้อาลัย และร่วมถวายสักการะพระศพ เนื่องจากไม่ได้รับพระบรมราชานุญาต ผิดกาลเทศะ ส่วนเสื้อสีเหลืองและชมพูตราสัญลักษณ์ ขอให้นำมาสวมใส่หลังจากออกทุกข์แล้ว”

ที่มา นายธงทอง จันทรางศุ ได้เคยแนะนำไว้ในช่วงงานพระศพเสด็จพี่นางเธอฯ

 

 

[thb_image image=”1887″ img_size=”600 X 900″]
[thb_image image=”1898″ img_size=”600 X 900″]
[thb_image image=”1897″ img_size=”600 X 900″]